Hubungi Kami

Menu Close
Student Activity 1 canteen class 1

Sekolah Islam di Batam yang Berbasis pada Penerapan Islam Sesuai Manhaj As Salaf Ash Shalih

Berita Terbaru

Target Umum Pendidikan AIS

Pembiasaan Adab-Adab Islami

Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad Shalallahu 'alihi wa sallam ​

Pembiasaan Kegiatan Ibadah

Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad Shalallahu 'alihi wa sallam ​

Pembiasaan Komunikasi

Dengan Bahasa Asing (Bahasa Inggris & Arab)

Jenjang Pendidikan di AIS

Asset 4
 • Bisa Membaca Latin
 • Hafal 1/2 Juz Al-Quran
 • Menguasai 60 Kosa Kata Bahasa Inggris & Arab
Asset 6
 • Bisa Membaca Al-Qur'an dengan Baik & Benar
 • Hafal 3 Juz Al-Qur'an dengan Bersertifikat
 • Bisa Berbahasa Inggris & Arab Sederhana
Asset 7
 • Hafal 6 Juz Al-Qur'an Bersertifikat
 • Hafal Matan Tuhfatul Athfal dan Bersanad
 • Bisa Berbahasa Inggris & Arab Tingkat Lanjutan
Asset 8
 • Hafal 9 Juz Al-Qur'an Bersertifikat
 • Hafal Matan Al Jazariyah dan Bersanad
 • Bisa Berbahasa Inggris & Arab Tingkat Lanjutan

Mengapa Memilih AIS ?

Kurikulum

Perpaduan Kurikulum Nasional dengan Pembelajaran Bahasa Arab, English & Pembelajaran Tahfiz Al-Qur'an

Kelas Nyaman

Dilengkapi Ruangan Ber-AC dengan Rasio Pendidik dan Peserta Didik dalam Kelas adalah 1 : 20

Tempat Bermain

Tempat Bermain yang Edukatif

KBM yang Islami

Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di AIS Selalu Menanamkan Ruh Keimanan di Setiap Mata Pelajaran Kepada Peserta Didik

Pengajar Berkompeten

Tenaga Pengajar di AIS adalah Para Sarjana dengan Kompetensi Sesuai sehingga dapat memberikan pendidikan terbaik untuk ananda

"Tiada Hal Yang Paling Berharga Bagi Orang Tua Melainkan Melihat Anak-Anaknya Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleha"